W ramach Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w Centrum im. Dietricha Bonhoeffera na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie odbyło się seminarium z udziałem Klausa Endtera z Wiesbaden, który wystąpił z wykładem „Tolerancja w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie” oraz ks. dra Grzegorza Giemzy, ewangelickiego duchownego, wieloletniego dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji, dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej, który zaprezentował temat „Zobaczyć w drugim człowieka – współpraca ekumeniczna w ramach projektu „Gościnny Kościół”.  Naszymi gośćmi byli także Etiopczycy, którzy współpracują przy tym projekcie.