W Szczecinie, w ramach Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich, na terenie  Parafii Ewangelicko – Augsburskiej na Łasztowni stanął drugi w Polsce Pomnik Tolerancji. Jego autorem  jest Karl-Martin Hartmann, niemiecki artysta mieszkający w Wiesbaden. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 1 czerwca 2019 roku, około południa, z udziałem parafian, ich rodzin, znajomych i przyjaciół, proboszcza Sławomira Sikory, jego małżonki diakon Izabeli Sikory, księdza biskupa diecezjalnego Waldemara Pytla, dostojnych gości.  Odsłonięcia, polegającego na rozwiązaniu czerwonej kokardy, dokonały osoby symbolizujące różnorodność i wielopokoleniowość naszej parafii: dzieci Hania Sikora i Adaś Peno oraz prof. Stefan Kubisa.

Szczecin jest drugim po Wrocławiu polskim miastem uhonorowanym tym wyróżnieniem i 25 w świecie. Pomniki Tolerancji można spotkać w Holandii, Izraelu, USA, Estonii oraz w Niemczech. Pomnik Tolerancji ma kształt wysokiego słupa, jest wykonany z czerwonego szkła; znajdują się na nim cytaty o tolerancji. Jest symbolem współpracy ekumenicznej, międzynarodowej i wielokulturowej, którą charakteryzuje się dane miejsce. Cieszymy się, że działalność parafii ewangelickiej została zauważona, co zapewne związane jest również z postrzeganiem Szczecina jako miasta otwartego.

Uroczystość związaną z odsłonięciem Pomnika Tolerancji rozpoczął proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie, ksiądz Sławomir Sikora:
„Życie nie polega na tym, żeby się wzajemnie oceniać, ale budować wspólnotę” – to wypowiedź jednego z bohaterów wystawy Tolerancja. Jako parafia ewangelicka w Szczecinie, mimo mniejszościowego charakteru, jesteśmy częścią pewnej całości. Odsłonięcie Pomnika Tolerancji jest wspaniałym i radosnym świętej naszej parafii. Cieszymy się, że możemy to święto obchodzić w bardzo szerokim kontekście naszego współistnienia w szeroko rozumianej wspólnocie.
W wymiarze kościelnym należymy do Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, dlatego serdecznie witam Zwierzchnika Diecezji ks. bpa Waldemara Pytla.
W wymiarze administracyjnym działamy na terenie niemalże całego Województwa Zachodniopomorskiego, które reprezentowane jest dzisiaj przez pana radnego sejmiku Wojciecha Dorżynkiewicza.
Łasztownia jest coraz bardziej rozwijającą się częścią Szczecina, dzielnicą na którą z nadzieją patrzymy w przyszłość, a jako szczecińscy luteranie dodajemy „my już tu jesteśmy i czekamy na was”. Urząd Miasta Szczecina reprezentuje dziś radny Pan Paweł Bartnik, który jest jednocześnie dyrektorem Euroregionu Pomerania.
Trudno nam sobie wyobrazić, abyśmy jako parafia ewangelicka byli jak samotnie dryfująca kra, oderwana od wspólnej naszej chrześcijańskiej ekumenicznej rodziny. Witam zatem wszystkich duchownych różnych lokalnych Kościołów. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę reprezentuje dziś Ks. dr Włodzimierz Olszewski z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Jest z nami również proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Dominika Ojciec Maciej Biskup, bp senior Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego, prezbiter Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Leon Dziadkowiec. Cieszymy się, że jest z nami obecny również luterański duchowny ks. dr Grzegorz Giemza, który jest Dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej w Polsce. Nasze budowanie wspólnoty nie zamykamy granicami naszego państwa, wręcz przeciwnie, dobre relacje polsko-niemieckie są dla nas jak świeże powietrze, którym oddychamy. Nie byłoby dzisiejszych obchodów, gdyby nie nasi niemieccy partnerzy z Dekanatu Wiesbaden. Serdecznie witam ks. Klausa Endtera, który w 2008 roku zainicjował partnerstwo między Dekanatem Wiesbaden Kościoła Ewangelickiego z Diecezją Wrocławską, a w to partnerstwo żywo włączyła się szczecińska parafia w 2012 roku. Witam Dr. Bärbel Schwitzgebel z ramienia międzynarodowej Fundacji „Pomnik Tolerancji”. Z wielką radością i wdzięcznością witam również tego, który tę międzynarodową ideę Pomnika Tolerancji rozpoczął i nadal jest sercem tej idei: artystę mieszkającego w Wiesbaden Karla-Martina Hartmanna – autora Pomnika, o którym zapewne wiele dobrego usłyszymy w czasie tej uroczystości.

Dalsze prowadzenie uroczystości przejął dr Andrzej Wątorski.

Zobacz więcej

  • Radio Szczecin. W Szczecinie stanął drugi w Polsce Pomnik Tolerancji – otwórz link
  • Gazeta Wyborcza. Od dzisiaj  Szczecin w sieci Pomników Tolerancji. Podobne stoją m.in. w Izraelu i USA-otwórz link