17 czerwca 2019 roku odbyła się w naszym Kościele konfirmacja – pierwsze przystąpienie trojga młodych chrześcijan do sakramentu Wieczerzy Pańskiej (zwanego również Sakramentem Ołtarza, Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej, Eucharystią). To dla całej Wspólnoty, dla konfirmantów i ich rodzin – dzień wyjątkowy, uroczysty.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim konfirmacja jest poprzedzona przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następuje nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła.
Akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, jednak zgodnie z postanowieniem Synodu Kościoła z października 2018 roku, nie jest on warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony.
Sakrament ten udzielany jest w Kościołach luterańskich pod dwiema postaciami: chleba i wina wszystkim przystępującym.