Ruszyła budowa Morskiego Centrum Nauki na Łasztowni w Szczecinie. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego miała charakter również ekumeniczny. Cenimy sobie zaproszenie władz samorządowych do modlitwy. Otwarcie Centrum zaplanowane jest na rok 2021. Jako parafia ewangelicka na Łasztowni cieszymy się z kolejnej inwestycji, która ma przywrócić życie w tej części Szczecina.
Ksiądz Sławomir Sikora wygłosił przygotowaną na tę okoliczność modlitwę: „Boże, Stwórco nieba i ziemi, gór, lasów, mórz i oceanów! Poznajemy świat, który stworzyłeś, badamy go w laboratoriach i pod mikroskopem, wnikamy w tajemnice praw natury, wykorzystujemy rozum, który jest również Twoim darem dla ludzkości; nasze ludzkie oczy widzą coraz więcej, a coraz mniej tajemnic skrywa przed nami ten świat. Daj nam Boże również oczy wiary, które dostrzegą to, co niewidzialne, Twoją stwórczą rękę, pozwól nam poznawać, ale i zachwycać się Twoim dziełem, aby poznawanie stworzenia prowadziło nas do poznania Stwórcy i oddania Mu chwały. Dziękując za to przedsięwzięcie jakim jest Morskie Centrum Nauki tutaj na Łasztowni, prosimy o Twoją mądrość w realizowaniu tego zadania, bezpieczeństwo i Twoją ochronę, aby Centrum mogło zostać wybudowane i służyło mieszkańcom Szczecina i turystom zwiedzającym nasz region. Niech w tym miejscu w ludzkich sercach rodzą się myśli, jak u poety „Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym, me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty”! AMEN.

Zobacz więcej: