31 października jest dniem upamiętniającym reformację – Pamiątką Reformacji. Tego dnia o godz. 17  w kościele ewangelickim Świętej Trójcy na Łasztowni odbędzie się Nabożeństwo Reformacyjne. Wierni kościołów protestanckich spotykają się, aby wspólnie dziękować za dziedzictwo Reformacji i pięć głównych myśli reformacyjnych, przypominających im, co liczy się najbardziej: sola Scriptura – jedynie Pismo, sola Gratia – jedynie Łaska, sola Fide – jedynie Wiara, solus Christus – jedynie Chrystus,  za to wszystko – tylko Bogu Chwała! Nabożeństwo odbędzie się w Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Energetyków 8 w Szczecinie.

Święto Reformacji upamiętnia początek dzieła odnowy Kościoła chrześcijańskiego, czego symbolem stało się ogłoszenie 31 października 1517 roku przez Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Obejmowały one m.in. krytykę ówczesnego Kościoła zachodniego. Wystąpienia dra Lutra dały początek Reformacji. Marcin Luter chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.
W przeciwieństwie do typowo luterańskiego święta – Pamiątki Wyznania Augsburskiego, Święto Reformacji ma charakter ponadwyznaniowy i obchodzone jest przez różne Kościoły protestanckie.
Hasłem dnia jest werset z Nowego testamentu: Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor, 3,11. Podczas nabożeństwa śpiewany jest hymn Reformacji autorstwa Marcina Lutra pt. Warownym grodem jest nasz Bóg.

 

  • Zobacz więcej o Pamiątce Reformacji – otwórz link
  • Zobacz wszystkie wpisy nt. Szczecińskiego Tygodnia Reformacji 2019 – otwórz link