W niedzielę, 1 grudnia, rozpoczął się Adwent Roku Pańskiego 2019. Pierwsza niedziela Adwentu jest pierwszym dniem nowego koku kościelnego.
Adwent to czas refleksji nad własną duchowością, czas na świadome przeżywanie wiary i życia w zmaganiu się z codziennością, czas poszukiwania sensu życia w Chrystusie i wewnętrznego skupienia. To szczególny czas oczekiwania i przygotowywania się do Świąt Bożego Narodzenia.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.  Chrześcijanie używają tego terminu zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny, jak i na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Adwent ma charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Dla ewangelików Adwent to szczególny czas roku kościelnego. W tym okresie wierni częściej przychodzą do kościołów i kaplic, częściej uczestniczą w Sakramencie Stołu Pańskiego. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw Adwentowych.

Z polską tradycją Adwentową ewangelików nierozerwalnie związana jest muzyka tego okresu. Przykładem jest pieśń-hymn wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa Adwentowego. „Córko Syjońska” to niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz. Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy „Cicha Noc”.
W okresie Adwentu w każdym ewangelickim domu pojawia się tradycyjny wieniec Adwentowy, wokół którego przy zapalonych świecach gromadzi się rodzina, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i odmawiana modlitwa. Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej ewangelickich kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.
Historia wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego – ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga, zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca. W ten sposób chciał im przybliżyć radość oczekiwania na Boże Narodzenie.
W domach popularny jest inny ewangelicki zwyczaj: kalendarz Adwentowy – służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu, do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia Adwentu odkrywa się kolejny kartonik za którym ukryta jest słodka niespodzianka. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w rodzinach chrześcijańskich na całym świecie.
W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki, czyli spotkania dzieci, młodzieży i całych rodzin, które  w adwentowej atmosferze wspólnie się modlą i rozważają Słowo Boże.
W Adwencie rozprowadzane są przez Diakonię Polską świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.
W czasie Adwentu odprawiane są w parafiach ewangelickich tygodniowe nabożeństwa Adwentowe. Podczas liturgii wstępnej, po Kyrie, ksiądz intonuje hymn Benedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, na co zbór odpowiada:
„Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas,
Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas
I mówi: Idę już. Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy.
Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

Nabożeństwa i spotkania adwentowe w grudniu 2019

01 grudnia (niedziela)
I. Niedziela Adwentu
10.00 Nabożeństwo w Szczecinie z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej
11.30 Kiermasz adwentowy w Szczecinie
12.00 Nabożeństwo niemieckojęzyczne w Szczecinie
13.00 Nabożeństwo w Kłodzinie
03 grudnia (wtorek)
18.00 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe w Szczecinie (wirydarz)
06-08.12 (piątek-niedziela)
Weekend adwentowy dla młodzieży Diecezji Wrocławskiej we Wrocławiu/Świdnicy

08 grudnia (niedziela)
II. Niedziela Adwentu
10.00 Nabożeństwo w Szczecinie z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej
10.30 Nabożeństwo oraz spotkanie adwentowe w Trzebiatowie
16.00 Nabożeństwo w obrządku Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego (wirydarz)
10 grudnia (wtorek)
18.00 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe w Szczecinie (wirydarz)
14 grudnia (sobota)
16.00 Ogólnoparafialne spotkanie adwentowe w Szczecinie

15 grudnia (niedziela)
III. Niedziela Adwentu

10.00 Nabożeństwo w Szczecinie z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej
11.30 Kiermasz adwentowy w Szczecinie
12.00 Niemieckojęzyczne spotkanie adwentowe
15.00 Spotkanie adwentowe w Kłodzinie
17 grudnia (wtorek)
18.00 Tygodniowe nabożeństwo adwentowe w Szczecinie (wirydarz)
 21 grudnia (sobota)
16.30 Rodzinne adwentowanie – spotkanie adwentowe dla rodziców z dziećmi, małżeństw oraz par

22 grudnia (niedziela)
IV. Niedziela Adwentu

10.00 Nabożeństwo w Szczecinie
24 grudnia (wtorek)
Wigilia Bożego Narodzenia

16.00 Szczecin. Nabożeństwo wigilijne w Szczecinie
25 grudnia (środa)
1. dzień Świąt Bożego Narodzenia

10.00 Nabożeństwo z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej w Szczecinie
13.00 Nabożeństwo z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej w Kłodzinie
 26 grudnia (czwartek)
2. dzień Świąt Bożego Narodzenia

10.00 Nabożeństwo w Szczecinie
10.30 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Trzebiatowie

29 grudnia (niedziela)
1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

10.00 Nabożeństwo w Szczecinie
31 grudnia (wtorek) Stary Rok
17.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Szczecinie
01 stycznia 2020 (środa)  Nowy Rok
16.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Szczecinie