6 stycznia w Święto Epifanii, tradycyjnie już po nabożeństwie, dzieci przy wsparciu młodzieży opowiedziały nam za pomocą niezwykłych, stworzonych przez siebie, przestrzeni teatralnych, czym może być Boże Narodzenie dla każdego człowieka! Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy On rodzi się w nas dla Drugiego. Dziękujemy za to przesłanie!

Kościół Ewangelicko-Augsburski wraz z innymi Kościołami tradycji zachodniej obchodzi 6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego czyli Epifanii