17 stycznia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się po raz XXIV spotkanie czterech świec. Wierni czterech kościołów: ewangelicko – augsburskiego, rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego spotkali się, aby kolędować w rożnych językach, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje czterech wyznań. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański. Gości powitali: zastępca burmistrza Grzegorz Olejniczak, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek i Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej. Wszyscy podkreślili wyjątkowość i znaczenie wspólnego trzebiatowskiego świętowania.

Symbolem czterech obecnych w Trzebiatowie wyznań są 4 świece, które zapalili: Małgorzata Klak wyznania ewangelicko – augsburskiego;  ksiądz Prałat Andrzej Dowal wyznania rzymskokatolickiego, ksiądz Bohdan Feciuch grekokatolik oraz Ksiądz Andrzej Demczuk wyznania prawosławnego.
Księża Andrzej Dowal, Andrzej Demczuk, Bohdan Feciuch i pastor Sławomir Sikora przekazali swoje przemyślenia podsumowujące wieloletnią tradycję trzebiatowskiego kolędowania. Wspólne było przekonanie, że najważniejsze jest żyć w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

Podczas tego wieczoru, obok znanych i lubianych kolęd, pojawiły się, jak zawsze, pastorałki, szczedriwki, pieśni cerkiewne i bożonarodzeniowe.
Spotkanie z wyznaniem grekokatolickim poprowadził zespół pod kierunkiem Nadii Pylat „Kochanyj spiw”. Zaśpiewano tradycyjne, a także nowe kolędy ukraińskie.
Wyznanie prawosławne reprezentował chór ze Stargardu. Wspaniałe głosy, piękne podniosłe śpiewy w języku starocerkiewnym, białoruskim, ukraińskim, uderzające bogactwem brzmień i intensywnością nastrojów przeniosły słuchaczy w świat cerkwi i monasterów.
Dzieci i młodzież z parafii ewangelicko – augsburskiej w Szczecinie przygotowały przedstawienie według scenariusza Izabeli Sikory, pokazujące problemy młodych ludzi, łącząc współczesną historię z wydarzeniem narodzin Jezusa, a nawet baśnią Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Przedstawienia te niosą zawsze ważne przesłanie: życia w tolerancji, wzajemnym zrozumieniu, miłości i poszanowaniu.
Wyznanie rzymskokatolickie reprezentowali: w wiązance pastorałek Chór Cantare przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Jana Kondarewicza, Zespół „Czerwona Róża”, młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, oraz zespół „Karpaty” ze Świeszyna.

Niezwykle wzruszający jest moment, gdy wszyscy wspólnie śpiewają pieśń „Podajmy sobie znak pokoju”, która niesie przesłanie tego jedynego w swoim rodzaju spotkania.
W Trzebiatowie bożonarodzeniowy czas trwa cały miesiąc, bo liczony jest według kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego! Po kolędowaniu była degustacja przepysznych ciast upieczonych na tę wyjątkową okazję.

Organizatorem Spotkania Czterech Świec jest Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz parafie: rzymskokatolicka, ewangelicko – augsburska, prawosławna i greckokatolicka. Spotkanie prowadziła Anna Rzepecka.

                                                                                                       Źródło: strona internetowa Trzebiatowskiego Domu Kultury
                                                                                                       Zdjęcia pochodzą z portalu Trzebiatowskiego Domu Kultury