Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą ograniczenia w dniach 12-25 marca 2020 r. funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, informuję, że zarówno zajęcia katechetyczne jak i szkółka niedzielna (niedzielne nabożeństwa dla dzieci), niedzielne spotkania po nabożeństwie przy kawie i herbacie zostają odwołane do dn. 29.03 br. Niestety przełożone są marcowe wydarzenia, w których planowaliśmy uczestniczyć: Festiwal Szczecin Jazz 2020 (15 marca koncert „Jazz na niedzielę” w Kościele Świętej Trójcy), konferencja ekumeniczna w Chodzieży oraz otwarcie szczecińskiej wystawy „Tolerancja” (16 marca), IX Dni Kultury Żydowskiej 22 – 27 marca „Kultura i odpowiedzialność” (27 marca debata „Bonhoeffer i filozofia”), wernisaż prac uczniów International School (03 kwietnia). Są również odwołane rekolekcje pasyjne dla kobiet w Karpaczu oraz dla dzieci i młodzieży w Przesiece.

Jednocześnie informuję, że niedzielne nabożeństwa i tygodniowe nabożeństwa pasyjne odbywać się będą w naszej Parafii o zwykłych porach (już niekatulane!) Zważywszy jednak na zagrożenia dla zdrowia i życia osób starszych i innych osób należących do tzw. grupy ryzyka, proszę o rozważenie możliwości pozostania w domu. Poniżej znajdziecie różne materiały pomocnicze, które podpowiedzą Wam, jak zorganizować niedzielę w błogosławiony sposób, zostając w domu. Obecnie pracujemy, aby na stronie internetowej naszej parafii (www.luteranie.szczecin.pl) były zamieszczane nagrywane niedzielne kazania.
Jeśli macie potrzebę rozmowy, wizyty duszpasterskiej, zorganizowania domowego nabożeństwa z moim udziałem, proszę o kontakt telefoniczny: 609912878. Są również w naszej parafii osoby, które są gotowe do pomocy naszym seniorom, jeżeli będzie potrzeba zrobienia zakupów, aby ograniczyć ich wychodzenie z domu.
Jestem głęboko przekonany, że Bóg wszelkie zło zamienia w dobro. To znaczy, że w czasie pandemii możemy doświadczyć również czegoś nowego, dobrego. Może przełamiemy się i zaczniemy lub wzmocnimy nasze rodzinne modlitwy lub nabożeństwa domowe, a to będą dobre owoce nawet, gdy powróci nasza dawna codzienność. Wszystkie decyzje w tych sprawach są konsultowane z Biskupem Diecezji Wrocławskiej oraz z Prezesem Rady Parafialnej. Niech nam Bóg błogosławi!
Wasz brat w Chrystusie.

ks. Sławomir Sikora – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie