W niedzielę 19 września 2021 roku w naszej parafii miała miejsce uroczystość Konfirmacji. Ośmioro młodych ludzi potwierdziło i wyznało swoją wiarę w Chrystusa. To zawsze piękne święto całej wspólnoty! Konfirmantom życzymy Bożego błogosławieństwa!

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim konfirmacja jest poprzedzona przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następuje nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła.
Akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, jednak zgodnie z postanowieniem Synodu Kościoła z października 2018 roku, nie jest on warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony.
Sakrament ten udzielany jest w Kościołach luterańskich pod dwiema postaciami: chleba i wina wszystkim przystępującym.