Nowe wstąpienia do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego

Nowe wstąpienia do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego

W Święto Zesłania Ducha Świętego odbyła się uroczystość wstąpienia do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego nowych osób. Każda z nich złożyła obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Wieczerzy...