Tolerancja-wystawa, katalog i film z udziałem parafian

Tolerancja-wystawa, katalog i film z udziałem parafian

Katalog i film „Tolerancja” jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, otwartej w 2019 roku z okazji Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. Towarzyszyło im wtedy także odsłonięcie pomnika Tolerancja – jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej parafii, będące...