Partnerskie spotkanie polsko-niemieckie w Schwerin.

Partnerskie spotkanie polsko-niemieckie w Schwerin.

W dniach od 19 do 21 listopada w Schwerin odbyło się spotkanie przedstawicieli gremiów kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za partnerstwo pomiędzy Kościołem Północnych Niemiec, Diecezją Pomorsko-Wielkopolską oraz Diecezją Wrocławską Kościoła...