Pastorska rada Marcina Lutra podczas plagi dżumy

Pastorska rada Marcina Lutra podczas plagi dżumy

„Będę prosił Boga, aby nas litościwie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia, które...