Spotkanie kobiet: Czyszczenie zatrutej rzeki

Spotkanie kobiet: Czyszczenie zatrutej rzeki

  Każda z nas ma życiodajną siłę twórczą, w każdej płynie rzeka! Czy wody tej rzeki są czyste, czy zatrute?! Jeśli zatrute, to co to powoduje. Jakie są nieczystości, brudy, jakie przeszkody i blokady w nas samych, które powodują, że woda jest niezdatna do picia i...