Jam tak ukochał Cię, a Ty, czy kochasz Mnie?

Jam tak ukochał Cię, a Ty, czy kochasz Mnie?

Nabożeństwem o godz. 18.00 wspólnie upamiętniliśmy Ostatnią Wieczerzę Jezusa i Jego uczniów. To wtedy ustanowił Komunię Świętą – Sakrament Wieczerzy Pańskiej, nazywany też Wieczerzą Świętą, Sakramentem Ołtarza, Stołem Pańskim, Eucharystią, Łamaniem Chleba....