Konfirmacja – potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej

Konfirmacja – potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej

Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem w życiu konfirmantów, ich rodzin i całego Zboru. Jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie oraz godnego korzystania z Łaski...
Konfirmacja-pierwsze przystąpienie do Sakramentu Ołtarza

Konfirmacja-pierwsze przystąpienie do Sakramentu Ołtarza

17 czerwca 2019 roku odbyła się w naszym Kościele konfirmacja – pierwsze przystąpienie trojga młodych chrześcijan do sakramentu Wieczerzy Pańskiej (zwanego również Sakramentem Ołtarza, Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej, Eucharystią). To dla całej Wspólnoty, dla...