Dotacja dla Parafii Świętej Trójcy na remont Kościoła

Dotacja dla Parafii Świętej Trójcy na remont Kościoła

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, podczas XXVI sesji, która odbyła się 24 czerwca 2021r., przyjął uchwałę „w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub...