Inspiracją wystawy stały się organizowane przez parafię luterańską w Szczecinie Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie „Tolerancja w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie”. Ks. Dietrich Bonhoeffer był niemieckim teologiem, który już na początku lat trzydziestych odważnie wskazywał na niebezpieczeństwa nazizmu. Widział i głośno komentował to, czego inni nie chcieli zauważyć, co było niewygodne. Ostatecznie przypłacił to życiem, został powieszony 09 kwietnia 1945 roku. Otwartość serca i umysłu została ukształtowana w Bonhoefferze między innymi w czasie jego podróży po całym świecie. Wykluczanie kogokolwiek ze społeczeństwa, ograniczanie praw obywatelskich z powodów narodowościowych, rasowych lub religijnych zawsze kończyło się ludzką tragedią. Jednocześnie różnorodność kulturowa była dla niego bardzo inspirująca. Jako meloman muzyki klasycznej nie bał się przywieźć zza oceanu płyty gospel, jako luterański duchowny cenił klasztorną duchowość, w swoich dziełach cytował m.in. Buddę. Człowiek tolerancyjny jest otwarty na drugiego człowieka, gotowy słuchać, uczyć się i inspirować historią życia Drugiego. Owocem tej postawy jest definicja Kościoła, jaką zaproponował ks. Dietrich Bonhoeffer „Kościół jest tylko kościołem, jeśli jest dla innych”.

Ks. Sławomir Sikora

Odsłonięciu Pomnika Tolerancji towarzyszyło otwarcie w wirydarzu wystawy TOleRAnCJA, ze zdjęciami parafian wykonanymi przez  Andrzeja Łazowskiego i  ich wypowiedziami na temat własnego rozumienia tolerancji. Na swoim fb p. Andrzej pisze: Tak to racja, trzeba mieć swoją tolerancję. Jak to trudno, kiedy widzi się ludzi idących na skróty. Krzyczących o przyzwoitości kiedy sami czynią grzech zaniechania. (…) Niedawno widziałem piękną książkę o mojej nowej postaci, którą będę próbował zrozumieć. Jest nim pastor Dietrich Bonhoeffer. Pragnę zrozumieć jak można żyć w brunatnym i złym kraju, od 1933 roku, widząc tyle tragedii. Nie mogę zrozumieć, że można żyć w cieniu Dachau i trwać w walce (…) A na wystawie można zobaczyć mądrych i ciekawych ludzi skupionych wokół wspaniałego pastora Sławomira Sikory”.

Nic dodać, nic ująć. Mamy wspaniałe pastorostwo:) Dziękujemy za Pomnik Tolerancji i za wystawę TOleRAnCJA.