Tolerancja-wystawa, katalog i film z udziałem parafian

Tolerancja-wystawa, katalog i film z udziałem parafian

Katalog i film „Tolerancja” jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, otwartej w 2019 roku z okazji Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. Towarzyszyło im wtedy także odsłonięcie pomnika Tolerancja – jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej parafii, będące...
Szczecińska wystawa TOleRAnCJA zawitała do Wiesbaden i Hochheim

Szczecińska wystawa TOleRAnCJA zawitała do Wiesbaden i Hochheim

16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzony jest, co roku w tym dniu, Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W Wiesbaden przeżywany jest on w szczególny sposób, ponieważ to właśnie...
Wernisaż wystawy TOleRAnCJA w Centrum im. Bonhoeffera

Wernisaż wystawy TOleRAnCJA w Centrum im. Bonhoeffera

Inspiracją wystawy stały się organizowane przez parafię luterańską w Szczecinie Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie „Tolerancja w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie”. Ks. Dietrich Bonhoeffer był niemieckim teologiem, który już na początku lat trzydziestych...