Za nami kolejne spotkanie Międzypokoleniowego Klubu Dyskusyjnego. Tym razem odbyliśmy podróż dookoła czasu – w 33 minuty i 33 sekundy. Tyle bowiem trwała zasadnicza część  multimedialnej prezentacji, z wyobraźnią i perfekcyjnie przygotowanej i przedstawionej przez p. Tadeusza Wiśniewskiego, dra nauk technicznych, z wykształcenia inżyniera metrologa (metrologia to nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników).
Wystąpienie p. Tadeusza, dotyczące czasu i sposobów jego pomiaru, przyciągnęło nie tylko ewangelików, ale też osoby innych wyznań, co nas, klubowiczów, niezmiernie raduje.
P. Tadeusz Wiśniewski ma rozległe zainteresowania na styku techniki i medycyny, co wyznaczyło również kierunek jego pracy naukowej na  Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie PUM) i Politechnice Szczecińskiej (obecnie ZUT). Interesuje się czasem, przestrzenią oraz chaosem w przyrodzie i filozofii. Poza tym ma duszę artysty: maluje pastelami, pisze teksty piosenek. Przejawia też słabość do naturalnego piękna: uprawia bowiem dziesiątki gatunków kwiatów ogrodowych …
Bardzo dziękujemy, Panie Tadeuszu, za czas poświęcony na przygotowanie i przedstawienie pasjonującego wystąpienia i za wspólne spotkanie!