We wrześniu zakończył się kolejny etap remontu naszego Kościoła. Był to II etap prac renowacyjnych elewacji korpusu wieżowego świątyni. Prowadzący je p. Miłosz Ciesielski napisał, że „remontowany obiekt zachwyca nie tylko swoim wertykalnym obliczem, bogactwem detalu czy oczyszczonym ceglastym kolorytem struktury murów, lecz równie dumnie szczyci się dziś odtworzoną zieloną barwą elewacyjnej stolarki”.  Przyłączamy się do tego zachwytu.
Bardzo dziękujemy za każde wsparcie naszej inwestycji! Zarówno to finansowe: czyli za środki Miejskiego Konserwatora Zabytków, przyznane Parafii przez Radę Miasta Szczecin, jak i te pochodzące od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. To dla nas bardzo ważne i jesteśmy wdzięczni za tego rodzaju pomoc. Dziękujemy również wszystkim profesjonalistom, którzy pomagają nam pisać projekty, a także tym, którzy później wspaniale i z niezwykłą precyzją wykonują swoją pracę. Dzięki temu Kościół Ewangelicko-Augsburski „Świętej Trójcy” jest coraz piękniejszy, ku radości naszej, parafian, jak i mieszkańców Szczecina!
Fot. Miłosz Ciesielski, Izabela Sikora