Z okazji Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich 2019 i posadowienia drugiej w Polsce „Stelli Tolerancji”, powstała wystawa zat. „Tolerancja to Racja”. Prezentowane na niej osoby, należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie, wypowiadają się na temat tolerancji. Wystawa była pokazywana w innych miastach Polski, a także za granicą. Wszędzie spotyka się z zainteresowaniem i uznaniem. Z inicjatywy parafian powstał pomysł wykonania koszulek z nadrukiem nawiązującym do plakatu stworzonego przez Andrzeja Łazowskiego. Koszulki można nabyć w kancelarii parafialnej lub zamówić ich wysyłkę pod wskazany adres. Zapraszamy.