Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach udostępnianych w mediach w okresie Adwentu. Szerzej o Kościele w sieci tutaj