Za nami pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. W sobotę, 16 października, spotkaliśmy się  o godz. 10 w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera upamiętniającym istniejące tu w latach 1935-37 Seminarium Kaznodziejskie kształcące luterańskich teologów w duchu sprzeciwu wobec nazistowskiej władzy. Tutaj odbyło się nabożeństwo. Prowadził je pastor Sławomir Sikora, kazanie wygłosiła diakon Izabela Sikora.

W tym roku Dni Bonhoefferowskie poświęcone były inspiracji, jaką stanowiło i nadal stanowi życie i myśli teologa we współczesnej sztuce. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać dwóch różnych wykładów – zobacz oba na You Tube >>>

Pierwszy dotykał osobistych doświadczeń współczesnego artysty dr hab Daniela Rycharskiego >>>.

Drugi był opowieścią o biografii i dziele myśliciela, które są popularyzowane w kulturze i sztuce: fotografii, malarstwie, rzeźbie. Prelekcję połączoną z prezentacją prac wygłosił Wilfried Schulz.

Między wykładami mogliśmy obejrzeć film Andrzeja Łazowskiego dotyczący wystawy „Tolerancja”, otwartej w 2019r. >>>
Do wystawy został  wydany również katalog oraz wydrukowane koszulki. Mógł je otrzymać każdy uczestnik tegorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich.

Kolejnym punktem programu był znakomity koncert muzyki sakralnej „Renesans Reformacji” w wykonaniu Konsortu Renesansowych Fletów Poprzecznych „La Viva Fiamma”.  To była prawdziwa uczta dla ucha! Zgromadzona w kościele publiczność  nagrodziła wykonawców owacjami na stojąco.

Nawet najlepsza impreza poniesie klapę, jeśli jej uczestnicy będą głodni i spragnieni. Pomyślano zatem o kawie i cieście po nabożeństwie oraz obiedzie po wystąpieniach prelegentów. O menu zadbali nasi parafianie, sympatycy naszej parafii oraz restauracja Virga. Było pysznie. Dziękujemy! 

Dziękujemy głównym organizatorom, tj. pastorowi  Sławomirowi Sikorze i diakon Izabeli Sikorze. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się  w realizację tego niezwykłego, bardzo ważnego dla nas  przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, a także wykładowcom i artystom!

Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie zostały dofinansowane przez:

  • Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA,
  • Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec,
  • Urząd Miasta Szczecin oraz
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście!

Bardzo dziękujemy za wsparcie, bez którego Dni Bonhoefferowskie nie mogłyby się odbyć w tak godnej oprawie!