Za nami pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. W sobotę, 16 października, spotkaliśmy się  o godz. 10 w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera upamiętniającym istniejące tu w latach 1935-37 Seminarium Kaznodziejskie kształcące luterańskich teologów w duchu sprzeciwu wobec nazistowskiej władzy. Tutaj odbyło się nabożeństwo. Prowadził je pastor Sławomir Sikora, kazanie wygłosiła diakon Izabela Sikora.

W tym roku Dni Bonhoefferowskie poświęcone były inspiracji, jaką stanowiło i nadal stanowi życie i myśli teologa we współczesnej sztuce. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać dwóch różnych wykładów – zobacz oba na You Tube >>>
Pierwszy dotykał osobistych doświadczeń współczesnego artysty dr hab Daniela Rycharskiego >>>.

Drugi był opowieścią o biografii i dziele Dietricha Bonhoeffera, które są popularyzowane w kulturze i sztuce: fotografii, malarstwie, rzeźbie. Prelekcję połączoną z prezentacją prac wygłosił Wilfried Schulz.

Między wykładami obyła się projekcja filmu Andrzeja Łazowskiego „Tolerancja” , powstałego na podstawie otwartej w naszym Kościele w 2019 roku wystawy pod tym samym tytułem. Dopełnieniem projektu była prezentacja katalogu wystawy. Uczestnicy Dni Bonhoefferowskich otrzymali promujące to wydarzenie okolicznościowe koszulki. 

Kolejnym punktem programu był znakomity koncert muzyki sakralnej „Renesans Reformacji” w wykonaniu Konsortu Renesansowych Fletów Poprzecznych „La Viva Fiamma”. To była prawdziwa uczta dla ucha! Zgromadzona w kościele publiczność nagrodziła wykonawców owacjami na stojąco.

Nawet najlepsza impreza poniesie klapę, jeśli jej uczestnicy będą głodni i spragnieni. Pomyślano zatem o kawie i cieście po nabożeństwie oraz obiedzie po wystąpieniach prelegentów. O menu zadbali nasi parafianie, sympatycy naszej parafii oraz restauracja Virga. Było pysznie. Dziękujemy! 

Dziękujemy głównym organizatorom, tj. pastorowi  Sławomirowi Sikorze i diakon Izabeli Sikorze. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się  w realizację tego niezwykłego, bardzo ważnego dla nas  przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, a także wykładowcom i artystom!
Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie 2021 zostały dofinansowane przez:

  • Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA,
  • Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec,
  • Urząd Miasta Szczecin oraz
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście!

Bardzo dziękujemy za wsparcie, bez którego Dni Bonhoefferowskie nie mogłyby się odbyć w tak godnej oprawie!