Aktualizacja informacji z dnia 20.06.2021

Z radością informujemy, że 1 września 2021 roku w należącym do naszej parafii budynku przy ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie rusza  Przedszkole „Zaczarowany Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi. Zapisy do przedszkola już trwają!

Praca z dziećmi stanowi bardzo ważny element w aktywności naszej parafii. Tym bardziej cieszymy się, że budynek będzie wykorzystywany jako baza do profesjonalnego wsparcia i rozwoju najmłodszych.

Więcej informacji o „Zaczarowanym Ogrodzie”, zaproszenie w języku migowym, a także aktualne komunikaty i zdjęcia, znaleźć można na profilu Przedszkola >>>

Dyrektorem placówki jest Sebastian Busa –  czynny nauczyciel, absolwent studiów magisterskich na kierunku Diagnoza i Terapia Pedagogiczna. Swoje kompetencje poszerzał na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, obejmujących takie zakresy specjalistycznej wiedzy, jak: Diagnoza i terapia metodą Integracji Sensorycznej; Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń; Oligofrenopedagogika; Pedagogika Lecznicza; Surdopedagogika; Psychologiczno- pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela; Pedagogika resocjalizacyjna; Organizacja i zarządzanie w oświacie. Doświadczenie zawodowe S. Busa realizował w Domu Dziecka w Policach, Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie, Szkole Podstawowej nr 63 z OI w Szczecinie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach i Przedszkolu Niepublicznym „ Dom Chichotka”.