Tego dnia chcemy podziękować Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego „bez wszelkiej zasługi i godności naszej”. W pierwszym rzędzie jest to podziękowanie Kościoła za chleb powszedni, o który prosimy w Modlitwie Pańskiej, ale zostaje ono rozszerzone o dziękczynienie za to wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga. Stanowi też zachętę do okazywania miłości i miłosierdzia potrzebującym. Można powiedzieć, że w współczesnym świecie, już coraz mniej odczuwającym zależność od „plonów ziemi”,  to święto może stanowić doskonałą okazję do wskazania na Boga Stworzyciela, który troszczy się o człowieka. Ma też szansę, aby stało takim ewangelickim świętem dziękczynienia za wszystkie Boże dary.