Okazało się, że większość z nas była po raz pierwszy w „Mieście Lutra”. W ciągu jednego dnia zwiedziliśmy najważniejsze miejsca: Kościół Zamkowy, Kościół Miejski, Dom Melanchtona, Dom Lutra oraz Panoramę Wittenbergi 360. Znaleźliśmy kilka rzeźb, obrazów oraz podpis „naszego parafianina” Jana Bugenhagena – jednego z najważniejszych Reformatorów XVI w., który urodził się w Wolinie, a uczył w szkole łacińskiej w Trzebiatowie.