Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to osiem nabożeństw w różnych Kościołach. W naszej parafii kazanie wygłosił Ojciec Maciej Biskup, który wielokrotnie wykazał jedność z nami w minionym jubileuszowym roku 500 lat Reformacji. Swoim kazaniem poruszył serca wielu z nas. Mimo trwania ferii zimowych, mimo śnieżycy i niskiej temperatury, entuzjaści ekumenizmu spotkali się w Kościele Świętej Trójcy. Poza parafiami rzymskokatolickimi na ekumenię, jak co roku, otworzyła się Parafia Polskokatolicka oraz Parafia Prawosławna. Z duchownych protestanckich warto odnotować, że stale obecny był z nami bp senior Mieczysław Czajko, który należy do pionierów szczecińskiego ekumenizmu.
W pierwszą niedzielę lutego zostaliśmy zaproszeni do Kłodzina, gdzie w parafii rzymskokatolickiej kazanie wygłosił ks. Sławomir Sikora.