Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie dotykają pojęcia patriotyzmu. Co to znaczy być patriotą, jednocześnie nazywając siebie uczniem Chrystusa? Czy luterański duchowny ks. Dietrich Bonhoeffer, który krytykował powstający w latach trzydziestych nazistowski rząd, oferujący „lepszą przyszłość” dla narodu niemieckiego, może nas dzisiaj inspirować? Dlaczego Dietrich Bonhoeffer – światowej sławy teolog, etyk, filozof, jest ważny dla Szczecina? Dlaczego ta wybitna postać może być dumą naszego miasta? Czym jest patriotyzm na pograniczu? Jak my, szczecinianie, rozumiemy bycie mieszkańcami Pomorza? Stąd w programie sobotniej konferencji wykłady „Bonhoeffer jako patriota swoich czasów” dr. Joela Burnell z Wrocławia oraz „Czy potrzebny jest nam patriotyzm pomorski?” dra Pawła Migdalskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także dyskusja.

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie rozpoczną się  polsko – niemieckim nabożeństwem w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. D. Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach (dawne Finkenwalde) przy akompaniamencie zespołu puzonistów z Eberswalde. Kolejne punkty programu odbędą się Domu Bonhoeffera oraz w kościele Świętej Trójcy na terenie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie przy ul. Energetyków 8.  Planowane jest otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Łazowskiego pt. „A ty zostaniesz ze mną”, wykłady oraz  koncert muzyki barokowej w wykonaniu Joanny Klisowskiej (sopran), Joanny Cyrulik (klawesyn), Jakuba Kościukiewicza (wiolonczela barokowa).

SOBOTA 16 CZERWCA
10:00 Poranne spotkanie w Szczecinie Zdrojach w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. D. Bonhoeffera w miejscu dawnego Seminarium Kaznodziejskiego, ul. Jabłoniowa z udziałem chóru puzonistów z Eberswalde
11:30 kawa i herbata przy Domu Bonhoeffera Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie ul. Energetyków 8
12:00 otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Łazowskiego „A ty zostaniesz ze mną” z tekstami Kingi Konieczny
12:30 Rozpoczęcie konferencji w Domu Bonhoeffera Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie ul. Energetyków 8
12:45 Wykład „Bonhoeffer jako patriota swoich czasów” dr Joel Burnell z Wrocławia
13:30 Wykład „Czy potrzebny jest nam patriotyzm pomorski?” – dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego
14:15 Dyskusja i głosy uczestników
15:15 Poczęstunek
16:30 Koncert „In tenebrosis collocavit me” w Kościele Świętej Trójcy wykonawcy: Joanna Klisowska – sopran, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela barokowa, Joanna Cyrulik – klawesyn

NIEDZIELA 17 CZERWCA
10:00 Międzynarodowe nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy, ul. Energetyków 8