Theobalt to sieć współpracy i wymiany poglądów krajów bałtyckich, powstała w latach osiemdziesiątych minionego wieku na wyspie Gotland. Co trzy lata przedstawiciele Kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego i luterańskiego spotykają się, aby rozmawiać o różnych aspektach życia w krajach lezących nad Bałtykiem.

Tym razem głównym tematem było „Budowanie mostów między Wschodem a Zachodem”. W konferencji Polskę reprezentowali: ks. prof. Przemysław Kantyka z KULu oraz ks. Sławomir Sikora – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie, który należy do grupy przygotowującej kolejne konferencje. Warto przypomnieć, że w styczniu 2017 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze Theobalt. Przy tej okazji zostało zorganizowane nabożeństwo ekumeniczne z udziałem lokalnych kościołów, na którym kazanie wygłosił Biskup Visby Sven- Bernard Fast.
W Visby zaprezentowano trzy wykłady: „Budowanie mostów między Wschodem a Zachodem – rola religii w procesie rekonstrukcji społeczeństwa”, „Budowanie mostów między Wschodem a Zachodem – czego możemy nauczyć się z wczesnochrześcijańskich tradycji?” oraz „Ekonomiczne aspekty w budowaniu mostów między Wschodem i Zachodem”.
Prof. Irena Egle Laumenskalte przedstawiła ciekawe statystyki związane z religijnością państw bałtyckich, wyrażające stopień laicyzacji w poszczególnych regionach.
Prof. Ojciec Cyril Honorun z Ukrainy, obecnie wykładający w Stanach Zjednoczonych analizował podział na Wschód Zachód pod kątem teologicznym, historycznym i geograficznym. Dzielił się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z trwającej wciąż wojny na Ukrainie, z ubolewaniem zauważał, że wojna ta prowadzona jest przy bierności, a nawet akceptacji Kościołów. Zwracał uwagę na bardzo silną pozycję Rosji wśród byłych państw Związku Radzieckiego.
Z kolei prof. Niels Kærsgård podkreślał wpływ rynku oraz polityki na kształtowanie się ekonomii. W czasie dyskusji zastanawialiśmy się, czy Kościoły powinny odgrywać w tym aspekcie jakąkolwiek rolę. Zwracaliśmy uwagę na odpowiedzialność budowania świadomości ekonomicznej członków kościołów.
Codziennie odbywały się poranne i wieczorne modlitwy, prowadzone w różnych tradycjach chrześcijańskich. Szczególnym przeżyciem było nabożeństwo prowadzone w przepięknej katedrze kuterańskiej w Visby.
Na zakończenie konferencji szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do odchodzącego na emeryturę bpa Svena-Bernarda Fasta. Był on przez wiele lat kluczową postacią Theobalt, osobą, która po okresie zastoju, dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu, przyczyniła się do rozwijania tej idei. Nowy Biskup Visby Thomas Petersson był razem z uczestnikami, deklarując chęć kontynuowania dzieła Theobalt.
Następne spotkanie planowane jest za dwa lata w Kopenhadze w mniejszym gronie, natomiast za trzy lata ponownie w Visby, w gronie wszystkich członkowskich Kościołów z nadzieją, że do grupy dołączą przedstawiciele Kościoła Prawosławnego z Rosji, którzy dotychczas odmawiali przyjazdu.

tekst: ks. Sławomir Sikora