W dniach od 21 do 23 września reprezentantki naszej parafii: diakon Izabela Sikora oraz Katarzyna Luc brały udział w Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie.  W programie pierwszego dnia były warsztaty pt. „Kobiety biblijne: Debora, Estera, Miriam, Lidia, Maria Magdalena”, poprowadzone przez rzeczniczkę prasową naszego kościoła, Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską. Dzień zakończył się modlitwą, którą poprowadziła diakon Halina Radacz. W drugim dniu porannej modlitwie przewodziła diakon Katarzyna Rudkowska. Władysława Magiera wygłosiła referat pt. Udział kobiet w walce o niepodległość Polski. O obecnej sytuacji kobiet w Polsce opowiedziała Anna Karaszewska. Katarzyna Luc, jedna ze współorganizatorek forum, przygotowała i przedstawiła prezentację o udziale kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na przestrzeni lat w Polsce, zaś diakon Izabela Sikora poprowadziła jedną z grup dyskusyjnych.
Po dyskusji i rozmowach na temat dokumentu końcowego, w modlitwie wieczornej poprowadziła wszystkich Aleksandra Trybuś – Cieślar, jedna ze współorganizatorek forum z ramienia Synodalnej Komisji Kobiet. Na zakończenie forum uczestniczki wzięły udział w nabożeństwie w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie.
Fot. Aldona Karska
Zobacz relację na stronie internetowej naszego Kościoła: Luteranie.pl –  otwórz link