W piątek, 14 grudnia w godzinach porannych odbyło się w naszej parafii świąteczne spotkanie dla grupy wolontariuszy, których już zwyczajowo nazywamy od czasu pierwszego projektu ASOS – ,,Grupą PoMOCową”. Jest to grono 30 osób, które działają na rzecz drugiego człowieka, sami jednocześnie się dokształcając i integrując. Poza spotkaniami z różnymi specjalistami, m.in.: psychologami, terapeutami, pielęgniarkami, dietetykami, duszpasterzami, mają możliwość spędzania czasu we własnym gronie, gdy wychodzą do kina, teatru, filharmonii. Raz w roku organizowana jest także wycieczka studyjna…
No i najważniejsze: podczas trwania projektu ruszają razem do domów podopiecznych: osób starszych, samotnych schorowanych, odwiedzają ich także w domach pomocy społecznej, hospicjach… by nieść dobre słowo, nadzieję, światło i służyć niezwykle deficytowym dziś darem…. swoim czasem.
Dziś były podziękowania za miniony rok i nadzieje na to, co przed nami. Projekt ten prowadzony jest przez naszą parafię od czterech lat. Odbywa się w ramach projektów ASOS i finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tekst: ks. Sławomir Sikora