Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, cykliczne święto ekumenizmu, liczy sobie ponad sto lat. Co roku, między 18 a 25 stycznia, między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach… Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziejów  – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 w Szczecinie:

Piątek, 18.01. godz. 1900 – Kościół pw. Bożego .Ciała, ul. Emilii Plater 25
Sobota, 19.01. godz. 19.00 – Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Król. Kor. Polskiej 28
Niedziela, 20.01. godz. 18.00 – Kościół Prawosławny, ul. Zygmunta Starego 1
Poniedziałek, 21.01. godz. 18.00 – Kościół Polskokatolicki, Plac św. Piotra i Pawła
Wtorek, 22.01. godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul Energetyków 8
Środa, 23.01. godz. 18.00 – Karmel Miłości Miłosiernej, ul. Strzałowska 26b
Czwartek, 24.01. godz. 18.30 – Bazylika św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3a,
Piątek, 25.01. godz. 19.00 – Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba, ul. Św. Jakuba 1

W Kościele Świętej Trójcy nabożeństwo odbędzie się we wtorek 22 stycznia o godz. 18.00.
Zachęcamy do
wspólnej modlitwy i udziału we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych!

Zobacz więcej