„Nie przychodzę, żeby zatracać”. Słowa z biblijnej księgi Ozeasza są mottem XXII Dni Judaizmu w Polsce. Poświęcone temu uroczystości przypadają w Szczecinie na niedzielę 13 stycznia i połączone są z 79 rocznicą transportu szczecińskich Żydów do obozów zagłady.
W spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 14.30 w kościele dominikanów w  Szczecinie, uczestniczyć będą: ks. Sławomir Sikora, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w  Szczecinie, który przypomni postać pastora Dietricha Bonhoeffera, prof. Paweł Śpiewak, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz niezależny dziennikarz szczeciński Andrzej Kotula.  Tego dnia  przypomniane będą nazwiska 1127 Żydów, którzy 13 lutego 1940 roku zostali wywiezieni ze Szczecina  do obozów zagłady. Tylko nielicznym udało się  przetrwać ten straszny czas pogardy.

Artykuł red. Bogdana Twardochleba „Ekumeniczna niedziela. Dzień Judaizmu w Szczecinie. Dominikanie zapraszają” opublikowano w Kurierze Szczecińskim 11.01.2019r. 

W Archiwum Państwowym w Szczecinie w około 50 zespołach archiwalnych zachowały się materiały historyczne dotyczące dziejów społeczności żydowskiej na Pomorzu. W aktach niektórych miast pomorskich znajdują się – choć zachowane niekompletnie – dokumenty istniejących tam gmin żydowskich, a w zespole Prezydium Policji w Szczecinie zbiór 1781 kart i kennkart mieszkańców Szczecina i Prowincji Pomorskiej, obywateli III Rzeszy pochodzenia żydowskiego (tekst pochodzi ze strony internetowej Archiwum Szczecińskiego)