Jak co roku w pierwszy piątek marca obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki ze Słowenii, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Pójdźcie – oto wszystko jest gotowe”. Światowy Dzień Modlitwy, zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet, skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku ze Słowenii. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w różnych miastach Polski.

O udział polskich środowisk chrześcijańskich we wspólnej modlitwie według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki ze Słowenii zaapelowała, w liście do środowisk ekumenicznych, nowa przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy Hanna Tranda.  Ofiary zebrane podczas nabożeństw ŚDM Komitet chce przekazać na rzecz pomocy kobietom i dziewczętom będącym ofiarami handlu ludźmi. Organizacja Kljuc w Słowenii pomaga im w wyjściu z uzależnienia i prostytucji.

W naszej parafii nabożeństwo z okazji ŚDM odbyło się w piątek, 1 marca, o godz. 17, w wirydarzu. Liturgię przygotowaną przez kobiety ze Słowenii poprowadziły przedstawicielki czterech wyznań chrześcijańskich ze Szczecina. Była to szczególna wspólnota wiary. Usłyszeliśmy wspaniałe słoweńskie pieśni, modlitwy, Słowo Boże, obejrzeliśmy współczesną wersję przypowieści z Ew. Łukasza przygotowaną przez młodzież z naszej parafii. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy tradycyjnych słodkich wypiekach wg przepisów ze Słowenii, m.in. przy orehowej poticy i prekmurskiej gibanicy.  

Teksty: Polska Rada Ekumenii, diakon Izabela Sikora
Polska Rada Ekumenii – otwórz link https://ekumenia.pl/komisje/komisja-kobiet/swiatowy-dzien-modlitwy/