Dziękczynne Święto Żniw i goście z Berlina

Dziękczynne Święto Żniw i goście z Berlina

Niedziela, 1.10., godz. 10:00, nabożeństwo, koncert chóru z Berlina i piknik.Niedzielne nabożeństwo poświęcone Dziękczynnemu Świętu Żniw przeżywaliśmy wraz gośćmi z Berlina. Nabożeństwo poprowadzili ks. proboszcz Sławomir Janusz Sikora oraz ks. Izabela Sikora, kazanie...