Wizyta przedstawicieli Kościoła Północnych Niemiec

Wizyta przedstawicieli Kościoła Północnych Niemiec

W dniach od 4 do 7 maja gośćmi w  naszej parafii byli przedstawiciele Rady Pomorskiego Okręgu Kościelnego Kościoła Pomorskiego (PEK), który obecnie stanowi integralną część Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec. Od wielu lat są to partnerzy naszego...