Konfirmacja – potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej

Konfirmacja – potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej

Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem w życiu konfirmantów, ich rodzin i całego Zboru. Jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie oraz godnego korzystania z Łaski...