Tak. I te wody opadną, a nasza arka dobije do brzegu.

Tak. I te wody opadną, a nasza arka dobije do brzegu.

„Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść z drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły” I Mż 8,11 Arka Noego. Znana historia. Nic nowego nie może już wnieść, wszystko w niej oczywiste. Tymczasem … W czasie wczorajszej...