Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas

Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas

29 listopada 2020 r. jest pierwszym dniem Adwentu – ewangelicy wkraczają w nowy rok kościelny, w dalszy etap chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem. Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Chrześcijanie używają tej nazwy zarówno do...
Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas

Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas

W niedzielę, 1 grudnia, rozpoczął się Adwent Roku Pańskiego 2019. Pierwsza niedziela Adwentu jest pierwszym dniem nowego koku kościelnego. Adwent to czas refleksji nad własną duchowością, czas na świadome przeżywanie wiary i życia w zmaganiu się z codziennością, czas...